JA slide show
Home Trung tâm hướng dẫn khách hàng Hướng dẫn tra cứu vận đơn
Hướng dẫn tra cứu vận đơn In Email
Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 10:56

Truy cập theo đường dẫn: http://ebs.com.vn để tra cứu thông tin vận chuyển của một lô hàng.

Lưu ý:

  • Thông tin vận chuyển có thể sau 12 tiếng mới được cập nhật.
  • Một số vùng/quốc gia thông tin vận chuyển không được cập nhật thường xuyên.