Hướng dẫn tra cứu vận đơn

Hướng dẫn tra cứu:

Hệ thống quản lý vận đơn này chỉ áp dụng với các vận đơn do EBS phát hành.

Thông tin vận chuyển của lô hàng được cập nhật tự động ở một số khung giờ nhất định trong ngày, do vậy thông tin vận chuyển thực tế của lô hàng có thể khác, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cập nhật tiến độ vận chuyển mới nhất.

Số vận đơn đúng chỉ gồm các chữ số viết liền nhau và không có ký tự hoặc chữ cái.