Mạng tìm kiếm và theo dõi toàn cầu
Theo dõi tiến trình vận chuyển của lô hàng chính xác và chuyên nghiệp

 

 


 

 

Hướng dẫn tra cứu:

  • Đơn hàng phát sinh sau 01/6/2017 vui lòng chỉ nhập dãy số awb, không nhận chữ E.
  • Có thể sau 12 giờ thông tin vận chuyển của lô hàng mới được cập nhật.
  • Một số quốc gia và một số khu vực giao hàng xa trung tâm thông tin vận chuyển có thể được cập nhật chậm hơn.